Bedrijfspanden.co

Vind bedrijfspanden. In samenwerking met Bedrijfspandenmatch.nl

Bedrijfspand te huur in Almere

480 m2 overig in Almere te huur

480 m2 overig in de verhuur in Almere

Locatie Bedrijventerrein ‘De Steiger’ in Almere Haven. Aan de noordkant van Almere Haven bevindt zich het bedrijventerrein ‘De Steiger’ waar circa 221.000 m² bedrijventerrein door de gemeente Almere is uitgegeven. De kavelgroottes variëren van circa 1.000 m² tot circa 5.000 m² en zijn zeer goed bereikbaar per de auto, alsmede per openbaar vervoer. De Steiger is een van de oudere bedrijventerreinen in Almere maar zal door haar ligging op korte termijn een flinke kwaliteitsimpuls krijgen. Het Floriadeterrein is namelijk gedeeltelijk geprojecteerd op het noordelijk deel van De Steiger en dit zal naast de infrastructurele verbetering een groot positief effect hebben op het gebied. Gerenommeerde bedrijven als Connexxion, Holwerda Transport, Praxis en vele andere hebben zich in de loop der tijd gevestigd op dit bedrijventerrein. Bereikbaarheid Het bedrijventerrein ‘De Steiger’ heeft een directe verbinding met de rijksweg ‘A6’ (afritnr. 4) en ligt op steenworp afstand van deze rijksweg. Per openbaar vervoer is het bedrijventerrein eveneens zeer goed bereikbaar. Op loopafstand bevindt zich aangrenzend een busstation met een directe verbinding naar het centraal station van Almere Stad, alsmede naar het busstation ‘het Oor’ met een rechtstreekse verbinding naar het Gooi, Amsterdam en Zeewolde. Object Een multifunctionele bedrijfsruimte met een oppervlakte van circa 480 m². Het buitenterrein is verhard door middel van stelconplaten en is voorzien van een (beveiligd) toegangshek. Kadastrale gegevens Gemeente Almere, sectie G, nummer 4534. Voorzieningen (deels nog door verhuurder aan te leggen) - overheaddeur; - pantry; - toiletten; - verwarming/heaters; Parkeren Op eigen terrein. Beschikbaar Per direct. BTW Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. Huurtermijn 5 jaar gevolgd door 5 jaren. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar. Huurbetaling Huur en BTW per maand vooruit. Huurcontract De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken vastgesteld. Huurprijsindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum. Zekerheidstelling De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW. Informatie Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. Randstad 23-01 1314 BN Almere Telefoon: 036-5330077 e-mail: [email protected] internet: www.vanderlindenbedrijfsmakelaars.nl

Wil je bedrijfspanden verkopen of verhuren?

Neem dan contact op met veel vastgoedinvesteerders op Bedrijfspandenmatch.nl